Gaelscoil Ghráinne Mhaol

Mission Statement and Ethos

Is Gaelscoil illchreidmheach sinn ina bhfuil fáilte roimh chách.

Is í an Ghaeilge teanga chumarsáide agus caidrimh laethúil na scoile. Mar Gaelscoil cothaíomid grá agus tuiscint don teanga Gaelach, don chultúr agus do nósannna Gaelacha.

Is iad na leanaí croí lár na scoile agus cuirtear oideachas d’árd chaighdeán ar fail d'ár leanaí trí mheán na Gaeilge i dtimpeallacht sona, cineálta, cáirdiúl agus cuimsitheach ag aithint difríochtaí aonair agus riachtanais gach páiste.

Athnaímid gurb iad na tuismitheoirí bun oideachasóirí na bpáistí. Tá sonas gach páiste rí-thabhachtach do mhúinteoirí agus thuismitheoirí araon agus tá comhoibriú riachtanach chun é seo a chinntiú. Ta fáilte i gcónaí roimh bhur dtuairimí agus roimh bhur dtacaíocht agus sinn ag iarraidh timpeallacht taitneamhach, dearfach, foghlama a chruthú fo phobal na scoile.

We are a multi-denominational Gaelscoil where everyone is welcome. Gaeilge is our daily language communication of the school and is promoted in a positive way throughout the school community. As a Gaelscoil we foster a love and respect for the Irish language, culture and traditions.

The children are at the heart of our school and we provide an education of a very high standard in a happy, kind, friendly, inclusive atmosphere where the needs of each child are recognised and where individuality is celebrated and nurtured.

We recognise that parents are the main educators of their children. The happiness of each child is paramount to parents and teachers alike and co-operation is essential for to ensure this. We will always welcome the opinions and support of parents as we endeavour to create an open, enjoyable, positive learning experience for each child.

No events found
Teagmháil linn
Contact Us
Gaelscoil Ghráinne Mhaol,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13

01 2552001 / 083 0118539


Suíomh / Location
© 2024 Gaelscoil Ghráinne Mhaol